Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Project Identification
ROZV/C8/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague

VVŠ ČR až na dvě výjimky provozují tři ekonomicko-správní informační systémy (ERP systémy): iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány sítě spolupráce a mechanismy sdílení know-how a kapacit a řízení komunikace s dodavateli. V letech 2016-2021, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt: v definovaných oblastech společného zájmu byly prováděny a oponovány společné analýzy a návrhy řešení s následnou realizací v příslušných ERP systémech a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v INETu a Portálu). Záměrem pro rok 2022 je tyto vazby dále rozvíjet a co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Jako oblasti společného zájmu jsou vytipovány: 1. upgrade technologií, aplikací a technické infrastruktury pro provoz ERP systémů a oběhových agend (posílení nebo obnova technické infrastruktury, upgrade SW technologií a standardních aplikací ERP), 2. zvýšení dostupnosti a rozšíření služeb ERP (rozvoj agend Majetek a Sklady, podpora pro plánování a rozpočtování mzdových prostředků, rozvoj elektronizace procesů, podpora pro tvorbu vybraných statistik a výkazů). Projekt navazuje na projekt z roku 2021 „Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol“ a je členěn do tří sekcí podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info