Využití kontejnerové technologie a orchestrace v e-INFRA za účelem akademického rozvoje formou SaaS

Kód projektu
675R1/2021
Období řešení
7/2021 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu je vytvoření postupu pro nasazení kontejnerové infrastruktury a orchestračního nástroje Kubernetes a jeho ověření v prostředí CERIT-SC. Navazujícím cílem je spolehlivé poskytování služeb (SaaS) a poskytnutí prostředí pro běh experimentálních projektů z oblasti přírodních věd s použitím kontejnerového řešení. Demonstrace použitelnosti navrhovaného řešení bude spočívat v nasazení alespoň jednoho projektu, který bude od základu fungovat s převládajícím využitím kontejnerů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info