Autentizační brána pro akademické prostředí

Kód projektu
676R1/2021
Období řešení
7/2021 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

V akademickém prostředí se typicky používají dva typy autentizace. Pro lokální přihlášení v rámci jedné instituce se uživatelé přihlašují pomocí přiděleného jména a hesla. Pro přihlášení ke službám přístupným pro více institucí se pak typicky používá federované přihlašování, kde si uživatel zvolí svoji instituci, kde se následně přihlásí a poté tato instituce potvrdí službě identitu přihlášeného uživatele.
Cílem projektu je navrhnout a implementovat řešení, které zkombinuje oba zmíněné přístupy způsobem, který bude intuitivní pro uživatele. To usnadní přihlašování externích uživatelů ke službám v rámci jedné instituce a minimalizuje dopad této změny na stávající uživatele. Stávající uživatelé budou moci využívat přihlášení pomocí hesla, tak jak jsou zvyklí a externí uživatelé, díky federovanému přihlášení, nebudou nuceni k zapamatování si nového přihlašovacího jména a hesla. V e-infrastruktuře CESNET pak toto řešení umožní službám kombinovat federované přihlášení s přihlášením pomocí hesla uživatele v e-infrastruktuře. V obou případech bude uživatelské rozhraní kombinovat všechny možnosti přihlášení na jedné stránce, čímž eliminuje současné problémy kdy je uživatel obvykle přesměrováván mezi stránkami různých komponent, kvůli čemuž se jen těžce orientuje v procesu přihlášení.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info