Autentizační brána pro akademické prostředí

Project Identification
676R1/2021
Project Period
7/2021 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

V akademickém prostředí se typicky používají dva typy autentizace. Pro lokální přihlášení v rámci jedné instituce se uživatelé přihlašují pomocí přiděleného jména a hesla. Pro přihlášení ke službám přístupným pro více institucí se pak typicky používá federované přihlašování, kde si uživatel zvolí svoji instituci, kde se následně přihlásí a poté tato instituce potvrdí službě identitu přihlášeného uživatele.
Cílem projektu je navrhnout a implementovat řešení, které zkombinuje oba zmíněné přístupy způsobem, který bude intuitivní pro uživatele. To usnadní přihlašování externích uživatelů ke službám v rámci jedné instituce a minimalizuje dopad této změny na stávající uživatele. Stávající uživatelé budou moci využívat přihlášení pomocí hesla, tak jak jsou zvyklí a externí uživatelé, díky federovanému přihlášení, nebudou nuceni k zapamatování si nového přihlašovacího jména a hesla. V e-infrastruktuře CESNET pak toto řešení umožní službám kombinovat federované přihlášení s přihlášením pomocí hesla uživatele v e-infrastruktuře. V obou případech bude uživatelské rozhraní kombinovat všechny možnosti přihlášení na jedné stránce, čímž eliminuje současné problémy kdy je uživatel obvykle přesměrováván mezi stránkami různých komponent, kvůli čemuž se jen těžce orientuje v procesu přihlášení.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info