Informace o projektu
Od molekulární, buněčné a tkáňové k systémové patofyziologii vybraných komplexních nemocí (ComplexPF)

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1698/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí – konkrétně solidních nádorů hlavy a krku, prsu a hematologických (mnohočetný myelom), komplikací diabetu (2. typu) a obezity a osteodegenerativních onemocnění – hierarchicky na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až E). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky. Metodologie bude zahrnovat metabolomických analýz, multimodální holografické mikroskopie, laserová skenovací konfokální mikroskopie a mikroskopie atomárních sil, dále geneticko-epidemiologické přístupy (sekvenace, RT-PCR, chipy), klasickou proteomiku a transkriptomiku, flowcytometrii, ELISA aj. Výstupem projektu budou min. 2 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 5 publikací v kategorii Jimp a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Nádorové mikroprostředí vybraných solidních tumorů – studium metabolických, morfologických a mechanických buněčných parametrů a nových terapeutických strategií
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) Extramedulární onemocnění pacientů s mnohočetným myelomem
(D) Biomarkery složení těla a nutričního chování dětí i dospělých
(E) Terapeutické řešení osteodegenerací pomocí implantátů – studium vlivu slitin kovů in vitro

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info