Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (HR4MU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244 (kod CEP: EF16_028/0006244)
Období řešení
1/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU. Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení na Přírodovědecké fakultě a CEITEC MU v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“. Na celouniverzitní úrovni bude vytvořen komplexní systém hodnocení výzkumu, který bude sloužit pro strategické řízení na úrovni celé univerzity, jednotlivých fakult a pracovišť. Podpoří se používání anglického jazyka jako druhého pracovního jazyka na MU a zvýší se kompetence klíčových vedoucích pracovníků MU v oblasti strategického řízení dle mezinárodních standardů

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info