Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (HR4MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244 (kod CEP: EF16_028/0006244)
Project Period
1/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU. Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení na Přírodovědecké fakultě a CEITEC MU v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“. Na celouniverzitní úrovni bude vytvořen komplexní systém hodnocení výzkumu, který bude sloužit pro strategické řízení na úrovni celé univerzity, jednotlivých fakult a pracovišť. Podpoří se používání anglického jazyka jako druhého pracovního jazyka na MU a zvýší se kompetence klíčových vedoucích pracovníků MU v oblasti strategického řízení dle mezinárodních standardů

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info