Informace o projektu
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
LO1214
Období řešení
1/2014 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předmětem předkládaného projektu je další rozvoj Centra pro výzkum toxických látek v prostředí založeného v roce 2010 s podporou projektu OP VaVpI CETOCOEN. Investiční prostředky projektu CETOCOEN podpořily vybudování nového pavilonu centra v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohumicích a jeho vybavení moderními technologiemi. Prostředky start-up grantu CETOCOEN podpořily sestavení vysoce kvalifikovaného, mladého a ambiciózního mezinárodního týmu a iniciovaly rozvoj čtyř vědeckých programů. Tyto programy se opírají o dlouhodobě budovanou expertízu klíčových pracovníků, ale přitom adresují aktuální národní i evropské priority orientovaného výzkumu. Vědecké programy jsou podporované výzkumnou infrastrukturou centra nejen ve smyslu špičkových zařízení, ale i ve smyslu erudovaných odborných týmů, poskytujících svoji expertízu všem pracovním skupinám. Přístrojová i personální kapacita výzkumné infrastruktury je přitom efektivně využívána nejen pro interní výzkumné potřeby centra, ale i pro vzdělávání studentů, jejich výzkumné projekty, projekty spolupráce s vědeckými partnery, smluvní výzkum i práci s talentovanými studemty. Byly nastaveny dobré podmínky po posílení mezinárodní i intersektorální spolupráce a pro zvýšení vědeckého výkonu. Pro stabilizaci centra, optimalizaci všech nově zavedených procesů a další rozvoj jeho dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti je však klíčová jeho systematická podpora i v období po ukončení realizace projektu OP VaVpI.

Publikace

Počet publikací: 341


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 35 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info