Informace o projektu
Workflow v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol (Workflow v EIS Magion)

Kód projektu
ROZV/C5/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem projektu je dále rozvinout vzájemnou spolupráci v síti MagNet, sdružující veřejné vysoké školy (dále VVŠ) provozující ekonomický informační systém Magion (dále EIS Magion), a to realizací těchto dílčích cílů:
1. Rozvojový cíl: implementovat do ekonomicko-správních informačních systémů vysokých škol, jejichž jádrem je EIS Magion, elektronický oběh dokladů a uvést jej na všech spoluřešitelských VVŠ do produktivního provozu.
2. Integrační cíl: pokračovat v procesu sjednocování instalací EIS Magion na jednotlivých VVŠ co do rozsahu a obsahu funkčností provozovaných systémů a modulů.
Všechny VVŠ, které jsou navrhovateli předkládaného projektu, se nacházejí v obdobné výchozí situaci:
− Provozují tentýž ekonomický informační systém Magion.
− Mají mezi sebou uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci na dalším rozvoji a vývoji tohoto systému, a od roku 2012 jsou sdruženy v síti MagNet.
− Potřebují pokračovat ve sjednocování funkcionalit modulů EIS Magion, které se v důsledku historického vývoje v dílčích rysech různí, a posílit výkonnostní parametry EIS Magion.
− Potřebují rozvinout existující funkčnost EIS Magion v oblasti workflow a elektronizace oběhu dokladů a zajistit návaznosti na další související informační systémy.
Podstatou projektu je jeho komplexnost (tj. pokrytí diferencovaných informačních potřeb různých tříd uživatelů ve všech dále uvedených aplikačních oblastech včetně návazností na spolupracující systémy v rámci informační infrastruktury VVŠ) a otevřenost (tj. definice a implementace obecných a plně dokumentovaných rozhraní, která umožní integrovat workflow do informačních infrastruktur VVŠ a posílit nezávislost VVŠ na dodavatelích dílčích informačních systémů).
Rozvoj se týká modulů EIS Magion:
 ekonomika a účetnictví (včetně rozpočtů, objednávek, cestovních příkazů, smluv a dalších typů dokladů vstupujících do workflow),
 personalistika a mzdy,
 správa majetku,
 správa smluv a dokumentů
a dalších IS
 výzkumu a vývoje,
 spisové služby

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info