MagNet – síť vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion (MagNet - síť "magionovských" VVŠ)

Kód projektu
ROZV/C17/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem projektu je formalizovat a rozvinout vzájemnou spolupráci vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion (dále EIS Magion) externího dodavatele MAGION System, a.s., realizací těchto tří dílčích cílů:
1. koordinační cíl: ustavit centrální koordinační strukturu sítě MagNet, určit zásady jejího fungování a vybudovat pro toto fungování nezbytné zázemí,
2. rozvojový cíl: implementovat do EIS Magion položky ekonomické klasifikace, umožňující efektivní plánování a sledování nákladů, a uvést je do produkčního provozu na všech spoluřešitelských VŠ, včetně integrace se souvisejícími či nadstavbovými informačními systémy,
3. integrační cíl: sjednotit instalace EIS Magion na jednotlivých VŠ co do rozsahu funkčností provozovaných systémů a modulů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info