Informace o projektu
Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900)

Kód projektu
DF12P01OVV015
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Projekt si klade za cíl vytvořit přehledný geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900), který vychází z propojení mapových podkladů s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (1750–1900). Hlavní výstup projektu v podobě on-line přístupného geografického informačního systému nabídne uživatelům (laikům i odborníkům) informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování – a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované geografické celky (např. soudní okres, farnost, panství, etnografický region atd.). Zprovoznění geografického informačního systému tradiční lidové kultury představuje efektivní způsob zpřístupnění rozsáhlého pole odborných znalostí z oboru etnologie a jejího systematického studia lidové kultury nejširší veřejnosti. Důraz je kladen na soustředění informací z různě roztříštěných zdrojových dokumentů do jedné informační báze, která může přispět k lepší informovanosti o rozmanitostech, bohatství a významu historických forem tradiční kultury jako jednoho z důležitých faktorů přispívajících k formování lokální, regionální a národní identity a z nich vycházejících kulturních specifik. Tyto popsané vlastnosti předurčují geografický informační systém tradiční lidové kultury, aby se stal významným informačním zdrojem pro edukační, populárně-naučnou činnost i odbornou činnost (v oblasti tradiční lidové kultury, historie, kulturní historie, sociologie).

Publikace

Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info