A Grid Application Toolkit and Testbed (GridLab)

Kód projektu
IST-2001-32133
Období řešení
1/2002 - 3/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
WWW stránky projektu
http://www.gridlab.org

Hlavní cíl projektu GridLab je vývoj Grid Application Toolkit (GAT),tedy programovacího rozhraní a nástrojů pro tvorbu aplikací pro
gridové prostředí.


ÚVT MU má v tomto projektu roli správce Gridu (včetně integrace software vyvíjeného všemi partnery v rámci projektu) a zejména odpovídá za vývoj, implementaci a nasazení monitorovacích systémů.

Výsledky

Činnost byla soustředěna do tří oblastí: 1) Vlastní správa Gridu pro projekt GridLab. Jedná se o jeden z nejheterogennějších Gridů, který obsahuje od osobních počítačů s Linuxem, přes jejich clustery až po paralelní superpočítače a jeden z největších vektorových superpočítačů v Evropě (Hitachi R8800). Tento grid je popsán v řadě oficiálních dokumentů (Deliverables) projektu. 2) Vývoj monitorovacího systému a jeho nasazení. Byla dopracována architektura systému, tvořeného databází, prováděcí a prezentační vrstvou, a systém byl plně implementován v Javě. Díky modulární struktuře a možnosti doplňovat nové testy systém dovoluje souběžné sledování stavu libovolných komponent gridu jak samostatně, tak ve vzájemné součinnosti (tzv. maticové testy). Návrh architektury agenta--červ (worm)--a jeho "hlídačů" (ovčáci, shepherds). Agent monitoruje grid "zevnitř" (tedy z pohledu aplikace), je spouštěn a kontrolován skupinou ovčáků, kteří rovněž ošetřují výpadky a chybové stavy. Tímto způsobem je možné prověřit (monitorovat) další závislosti, které se při monitorování "z centra" neprojeví. 3) Spolupráce na vývoji portálových technologií, včetně integrace monitorovacího systému (jeho prezentační vrstvy) do portálu GridLabu. Výsledky bylu kromě Deliverables projektu publikovány na konferencích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info