Informace o projektu
ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GBP505/12/G112
Období řešení
1/2012 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Výzkum cizopasníku ryb patří mezi několik málo bio-ekologicky zaměřených oborů v České republice, které hrají díky své tradici a mezinárodnímu respektu vedoucí roli v celosvětovém kontextu a získaly mimořádné mezinárodní renomé. Navrhovaný projekt, jehož cílem je založit Evropské centrum ichtyoparazitologie ECIP,navazuje na minulé úspěchy tohoto oboru a mimo některých inovací je zaměřen na komplementaritu navrhovaného výzkumu, formování a stabilizaci týmů mladých vědců a mnohem intenzivnější spolupráci do projektu zapojených výzkumných skupin. Obsahová náplň projektu je tvořena čtyřmi tématickými a me-
todickými okruhy, které jsou aplikovány na 7 základních skupin rybích cizopasníků (protista, myxozoa,monogenea, endohelminti tasemnice, metacerkárie motolic, hlístice, a parazitičtí korýši) a jejich hostitelské ryby. Multidisciplinarita a komplementarita jednotlivých týmů, které ECIP tvoří, vedených skupinou mezinárodně respektovaných odborníků starší a střední generace, je bezesporu nejsilnějším aspektem navrhovaného projektu.

Publikace

Počet publikací: 471


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 48 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info