Project information
ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GBP505/12/G112
Project Period
1/2012 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Výzkum cizopasníku ryb patří mezi několik málo bio-ekologicky zaměřených oborů v České republice, které hrají díky své tradici a mezinárodnímu respektu vedoucí roli v celosvětovém kontextu a získaly mimořádné mezinárodní renomé. Navrhovaný projekt, jehož cílem je založit Evropské centrum ichtyoparazitologie ECIP,navazuje na minulé úspěchy tohoto oboru a mimo některých inovací je zaměřen na komplementaritu navrhovaného výzkumu, formování a stabilizaci týmů mladých vědců a mnohem intenzivnější spolupráci do projektu zapojených výzkumných skupin. Obsahová náplň projektu je tvořena čtyřmi tématickými a me-
todickými okruhy, které jsou aplikovány na 7 základních skupin rybích cizopasníků (protista, myxozoa,monogenea, endohelminti tasemnice, metacerkárie motolic, hlístice, a parazitičtí korýši) a jejich hostitelské ryby. Multidisciplinarita a komplementarita jednotlivých týmů, které ECIP tvoří, vedených skupinou mezinárodně respektovaných odborníků starší a střední generace, je bezesporu nejsilnějším aspektem navrhovaného projektu.

Publications

Total number of publications: 471


Previous 1 2 3 4 5 6 7 48 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info