Self-organizing Collaborative Environments

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LIŠKA Miloš

Rok publikování 2010
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Cílem této práce je studium ad-hoc prostředí pro spolupráci. V této práci chceme ukázat výhody, které přináší využití principů samoorganizace v těchto prostředích. V dizertační práci ukážeme, že manuální orchestrace prostředí pro spolupráci je nejen extrémně obtížná, ale navíc také neřeší otázky spolehlivosti a pružnosti ve smyslu zotavení po výpadcích komponent samotného prostředí pro spolupráci nebo částí síťové infrastruktury nad kterou jsou tato prostředí vybudována. Proto se v této práci zabýváme zejména možnostmi automatické orchestrace komponent prostředí pro spolupráci. Jelikož uvažujeme prostředí pro spolupráci postavená na přenosech nekomprimovaných multimediálních streamů nebo streamů s nízkými kompresními poměry, zabýváme se i otázkami automatické konfigurace a orchestrace síťových infrastruktur pro specifické potřeby zmiňovaných prostředí pro spolupráci. V tomto kontextu se zaměřujeme na pokročilé síťové infrastruktury poskytující tzv. lambda-služby. Na základě studia těchto prostředí pro spolupráci navrhujeme teoretický framework, který si klade za cíl řešit výše zmíněné problémy. Nízkolatenční přenosy a distribuce multimediálních streamů jsou součástí mnoha aplikací zaměřených na přenosy dat v sítích. Jakmile se požadavky jednotlivých přenosů přiblíží kapacitám jednotlivých síťových spojů, obvyklý předpoklad, že je vždy možné sítí přenést další stream, přestává být platný. V takovém případě je nutné uvažovat explicitní plánování přenosů streamů nad jednotlivými síťovými spoji. Na základě našich předchozích zkušeností s budováním a ovládáním rozsáhlých interaktivních prostředí pro spolupráci v této práci navrhujeme automatizované plánování přenosů multimediálních streamů v prostředích, kde jsou nároky jednotlivých streamů na šířku pásma srovnatelné s kapacitami síťových spojů. Abychom se vypořádali s tímto problémem, využili jsme s úspěchem metod programování s omezujícími podmínkami. V této práci nejprve uvádíme algebraický popis problému plánování přenosu multimediálních streamů a ukážeme jeho složitost. Abychom mohli formulovat tento model, vytvořili jsme novou variantu link-based modelu tradičního traffic placement problému. V této dizertační práci se dále zabýváme analýzou a vyhodnocením vlastností a efektivity solveru implementovaného pro potřeby řešení problému plánování multimediálních streamů. V této práci se dále zabýváme otázkami automatické konfigurace a ovládání dynamických síťových infrastruktur pro potřeby budování a orchestrace zmiňovaných prostředí pro spolupráci. Tento problém řešíme pomocí využití pokročilých síťových síťových infrastruktur označovaných jako Dynamic Circuit Networks (DCN). Možnosti zmiňovaného frameworku jsme rozšířili o automatickou konfiguraci a ovládání síťových infrastruktur DCN založené na již naplánovaných přenosech multimediálních streamů. V rámci této práce jsme vytvořili experimentální implementaci middleware CoUniverse na které jsme ověřili výše popsané koncepty. V kontextu představované implementace midleware CoUniverse je nutné vyzdvihnout, že jsme CoUniverse již mnohokrát využili pro potřeby orchestrace nejrůznějších skutečně nasazených a používaných aplikací a prostředí pro spolupráci. Závěrem této práce popisujeme zmiňované aplikace a prostředí pro spolupráci pro jejichž orchestraci lze s výhodou využít vlastnosti midleware CoUniverse a řadu akcí, během kterých jsme tyto vlastnosti demonstrovali.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info