Geovisto: Toolkit for Generic Geospatial Data Visualization

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Geovisto: toolkit pro grafickou vizualizaci generických geografických dat
Autoři

HYNEK Jiří RYKALA Kryštof KACHLÍK Jakub RUSŇÁK Vít

Rok publikování 2021
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Geovisto je knihovna založená na knihovnách React, Leaflet a D3.js. Poskytuje možnosti zpracovávat a vizualizovat generická geografická data ve formě tématických vícevrstvých map. Toho je možné docílit jak programově, tak uživatelsky s využitím uživatelského rozhraní, v kterém uživatel snadno specifikuje mapování mezi daty a vrstvami mapy. Mimo jiné knihovna poskytuje API pro její snadné rozšíření formou nástrojů (Geovisto tools). Představuje tedy kompromis mezi programovými knihovnami (např. Leaflet) a autorskými systémy (např. Tableau). Architektura Geovisto klade důraz na modularitu. Skládá se z jádra (Geovisto core) a již zmíněných nástrojů. Jádro zpracovává programové i uživatelské vstupy (geografická data, definice geografických objektů ve formátu GeoJSON a nastavení mapy), inicializuje mapu a jednotlivé nástroje v závislosti na zadaných vstupech. Nástroje poskytují funkcionalitu mapy (ovládací prvky, mapové vrstvy). Tato verze Geovisto poskytuje nástroje pro základní funkcionalitu (běžně používané mapové vrstvy a postranní lišta pro jejich ovládání).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info