K evaluaci kurzů kariérového vzdělávání

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka VESELÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lifelong learning- Celoživotní vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606037
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova career education; learning need; educational need; counselling services evaluation; university counselling
Popis Služby kariérového poradenství nejsou v českém prostředí častým předmětem empirického výzkumu a obdobně tomu je i v případě kurzů kariérového vzdělávání. Cílem této empirické studie je podat empirické důkazy, na kterých by bylo možné vystavět evaluaci kurzů kariérového vzdělávání, nabízených vysokoškolskými poradenskými centry. Empirické důkazy, na nichž zakládáme návrh evaluačního postupu, představují výsledky kvalitativního výzkumného šetření na téma uspokojování učebních a vzdělávacích potřeb klientů vysokoškolských poradenských center prostřednictvím kurzů kariérového vzdělávání. Empirické šetření proběhlo podle designu zakotvené teorie, ale pro účely tohoto textu pracujeme pouze s výpověďmi od 32 studentů tří veřejných brněnských vysokých škol, kteří se v průběhu svého studia zúčastnili alespoň jednoho kurzu kariérového vzdělávání. Nejdříve jsou v textu popsány potřeby a situace, které studenty dovedly k rozhodnutí zúčastnit se kurzů kariérového vzdělávání. Dále jsou charakterizovány způsoby uspokojování učebních a vzdělávacích potřeb a pozornosti neunikají ani faktory, které uspokojování potřeb ovlivňují. Následně, s odkazem na existující přístupy k evaluaci služeb kariérového poradenství a zjištěné vazby mezi výstupy a dopady kurzů, je představen návrh struktury evaluace kurzů kariérového vzdělávání, který kombinuje evaluaci zaměřenou na proces a evaluaci zaměřenou na výstupy procesů kariérového vzdělávání. Navrhovaná struktura evaluačního procesu se tak může stát inspirací, jak přistoupit k evaluaci kurzů kariérového vzdělávání, ale také k inovaci těchto kurzů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info