Celoživotní vzdělávání ÚVT

Bezpečná správa výzkumných dat

4. 10. – 20. 12. 2022 | online kurz

Charakteristika kurzu:
Správa výzkumných dat je čím dál běžnější a potřebnější složkou každodenní vědecké praxe. Co ale vlastně přesně obnáší? Jak se liší jednotlivé obory? Co představuje iniciativa European Open Science Cloud (EOSC) pro české prostředí? Jak k tématu přistoupit v projektových žádostech a následné realizaci projektu? Na co si dát pozor a jaká je budoucnost správy výzkumných dat?

To jsou jen některé z otázek, na které odpovídá online kurz Bezpečná správa výzkumných dat. Představíme jak obecné principy, tak i konkrétní příklady a také nástroje pro správu dat nebo právní a kyberbezpečnostní aspekty spojené s touto činností. Neváhejte a ponořte se s námi do témat bezpečné správy výzkumných dat od října 2022!

ICS_CZV_Poster.png


 

Účastníci a forma kurzu:

Kurz je určen pro zájemce o moderní správu výzkumných dat z řad výzkumných pracovníků, projektové a vědecké podpory.

Rozdělen bude do teoretických přednášek a interaktivních workshopů, kde ukážeme práci s některými z nástrojů. Účastníci budou také moct průběžně diskutovat.

Účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování. Kurz bude otevřen při min. počtu 10 účastníků.

Časový harmonogram:

 • 12 online přednášek v trvání 90 minut + 30 min diskuse
 • Přednášky budou probíhat online vždy v úterý od 17:00 do 19:00 – kromě přednášek č. 4. a 5., které se uskuteční ve středy 26.10. a 2. 11. ve stejný čas. Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu daného výukového týdne.

Administrativní poplatek:

11 900 Kč

Forma výuky:

Online přes platformu MS Teams

Přihlašování:

přes Obchodní centrum MU

Kontakt/dotazy:

přes kontaktní formulář


 

Obsah kurzu:

 1. Úvod: Výzkumná data v kontextu měnícího se vědeckého prostředí
  (4. 10. 2022, Luděk Matyska)

  Od Open Access po Open Science a EOSC. Úvodní přednáška pro účely zasazení kurzu do kontextu a odpovědi na otázku „proč je důležité v dnešní době vědět více o výzkumných datech, a proč se o jejich dobrou správu zajímat?“

 2. Teorie: Data Management Planning jako nástroj správy výzkumných dat (11. 10. 2022, Michal Růžička)
  Přednáška se zaměří na tématiku plánování správy výzkumných dat a popíše změnu vědeckého přístupu ke správě dat ve smyslu „Od Data Management Planu po Data Management Planning“. Kromě plánování správy dat se přednáška zaměří také na téma FAIRifikace dat, tj. plnění principů Findable – Dohledatelnost, Accessible – Přístupnost, Interoperable – Interoperabilita a Reusable – Znovuvyužitelnost, jako součást procesu správy dat.

 3. Interaktivní workshop: Nástroje pro tvorbu Data Management Plan (DMP) a jejich praktické využití (18. 10. 2022, Michal Růžička)
  Praktické předvedení práce s vybranými nástroji pro Data Managememt Planning, ukázka FAIRifikovaných dat a diskuse otázek studentů. Interaktivní workshop volně naváže na předchozí teoretickou přednášku.

 4. Teorie: Výzkumná data a právní aspekty autorského a databázového práva (26. 10. 2022, Jakub Míšek)
  Přednáška bude úvodem do právních aspektů autorského a databázového práva v kontextu výzkumných dat. Přednáška bude doplněna o praktické příklady dopadů dané právní úpravy do oblasti správy výzkumných dat.

 5. Teorie: Výzkumná data a právní aspekty ochrany osobních údajů
  (2. 11. 2022, Jakub Míšek)
  Přednáška volně naváže na předchozí právní oblast a zaměří se na základní definice ochrany osobních údajů (osobní údaj, zpracování osobních údajů, anonymizace/pseudonymizace z pohledu práva). Výklad bude opět doplněn praktickými příklady dopadů dané právní úpravy do oblasti správy výzkumných dat.

 6. Teorie: Praktické dopady správy a zpřístupňování výzkumných dat do managementu výzkumného projektu (8. 11. 2022, Jiří Marek)
  Jak správa dat ovlivňuje management vědeckého projektu a jaké jsou dopady sdílení výzkumných dat a Open Science do grantových výzev? Jak se tyto činnosti promítnou do následné realizace projektu? Přednáška se zaměří na praktické aspekty realizace výzkumných projektů (HEU, OP JAK, Excelles,...) v kontextu Open Science / FAIR Data.

 7. Teorie: Anonymizace dat (15. 11. 2022, Petr Holub, Michal Růžička)
  Přehled technologií pro ochranu soukromí subjektů dat. Mechanismy hodnocení rizik a vyvažování rizik a hodnoty dat. Pseudonymizace a přístupy k ní. Jak funguje anonymizace a proč neexistují dokonale anonymizovaná užitečná data. Typy útoků na data a proti čemu se anonymita snaží chránit. Anonymizační techniky. Důsledky anonymizace. Vybrané nástroje pro anonymizaci dat. Specifika a postupy práce s citlivými daty.

 8. Teorie: Výzkumná data v STM oborech (22. 11. 2022, Zdenka Dudová, Pavla Foltynová)
  Téma tohoto bloku se zaměří na představení příkladů dobré praxe, souvisejících nástrojů a realizace správy výzkumných dat v přírodních, technických a lékařských oborech (tzv. STM obory).

 9. Teorie: Výzkumná data v HSS oborech (29. 11. 2022, Hynek Cígler, Marika Hrubá)
  Téma tohoto bloku se zaměří na představení příkladů dobré praxe, souvisejících nástrojů a realizace správy výzkumných dat v humanitních a sociálních vědách (tzv. HSS obory).

 10. Interaktivní workshop a teorie: Datová úložiště a repozitáře pro výzkumná data, persistentní identifikátory pro data, řízení přístupu
  (6. 12. 2022, Michal Růžička)

  V tomto bloku se zaměříme na možnosti ukládání výzkumných dat na MU, v ČR a ve světě. Ukážeme si, jak najít vhodný repozitář a jaké možnosti uložení dat nabízí česká e-infrastruktura. Pro plnění FAIR principů je důležité umět také data jednoznačně a trvale identifikovat pomocí persistentních identifikátorů (PID) – povíme si teorii a vysvětlíme, jak to dělat prakticky.

 11. Teorie: Kyberbezpečností aspekty výzkumné činnosti
  (13
  . 12. 2022, Tomáš Plesník)
  Přednáška bude patřit tématu kyberbezpečnostních hrozeb spojených s výzkumnou činností. Přednáška zasadí téma do kontextu bezpečného chování na internetu, které úzce souvisí s řádnou a bezpečnou správou výzkumných dat.

 12. Závěr: Implementace EOSC v ČR a závěrečné otázky a odpovědi
  (20. 12. 2022, Luděk Matyska)
  Úvodní část přednášky bude patřit aktuálnímu tématu implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice jako aktuálnímu klíčovému bodu národní podpory v oblasti správy výzkumných dat. Druhá část se poté zaměří na otázky a odpovědi účastníků kurzu jako formátu, který poslouží k závěrečné diskuse v rámci kurzu.

Jak vypadal jarní kurz Bezpečné správy výzkumných dat?

Nahlédnout do sylabu našeho prvního kurzu Bezpečné správy výzkumných dat můžete tady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info