Historie ÚVT

Jak to všechno začalo?

Ústav výpočetní techniky MU (ÚVT) vznikl v roce 1979 jako součást Přírodovědecké fakulty UJEP Brno. O rok později byl z PřF vyčleněn a zařazen jako samostatné rektorátní pracoviště, poté se stal samostatnou součástí univerzity – vysokoškolským ústavem. V roce 1994 se koncepčně i personálně podílel na vzniku Fakulty informatiky MU. Po celou svou historii poskytuje ÚVT univerzitě služby v oblasti informačních a komunikačních technologií a současně v této oblasti vyvíjí vědecko-výzkumnou a vývojovou činnost a podílí se na výuce.

Po svém vzniku sídlil ÚVT v prostorách Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské ulici, v letech 1990–1995 byl spolu s rektorátem univerzity přemístěn do budovy Burešova 20 (nyní Nejvyšší soud ČR). Od roku 1996 sídlil v areálu Fakulty informatiky MU na ulici Botanická 68a až do léta 2020, kdy se z důvodu rekonstrukce budovy fakulty přestěhoval do prostor budovy Centrum Šumavská na stejnojmenné ulici.

Hlavní oblasti činnosti ústavu v současnosti zahrnují centralizované výpočetní systémy včetně výkonných clusterů a virtualizovaných systémů, velkokapacitní datová úložiště, univerzitní počítačovou síť a komunikační infrastrukturu, správu uzlu národní sítě CESNET, bezpečnost datové sítě a služeb, počítačové studovny, ekonomicko-správní informační systémy, technologické systémy, podporu knihovnicko-informačních služeb, služby pro výzkumné týmy, studenty a další uživatele informačních a komunikačních systémů na univerzitě i v rámci ČR.

Ředitelé ústavu

 • Jan Mysliveček
  od roku 2023

 • Luděk Matyska
  2013–2023

 • Miroslav Bartošek
  2012

 • Václav Račanský
  1983–2012

 • Jiří Hořejš
  1979–1983

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info