Ústav výpočetní techniky proti COVID-19

6. 5. 2020

Věděli jste, že kromě zajišťování chodu univerzity a podpory online výuky se v době koronavirové nepřímo podílíme také na vývoji léku proti COVID-19 či pomáháme s urychlením zmapování kolektivní imunity?

Zprostředkovali jsme pomoc pro zmapování kolektivní imunity vůči koronaviru

Zareagovali jsme na potřebu výpočetní techniky v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který je pověřen národní koordinací a zpracováním dat z testování na přítomnost koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19.

Jak? Zajistili jsme rychlé dodání výkonné výpočetní techniky od společnosti M Computers a poskytli jsme potřebné know-how. Nadále také spolupracujeme na zajištění výpočetní a úložné infrastruktury pro zpracování dat z probíhajícího měření kolektivní imunity.

Zapůjčené špičkové technické vybavení slouží pro sběr, ukládání a zpřístupnění dat v reálném čase ze všech testujících nemocnic i laboratoří. Zajistí také propojení s odběrovými místy tak, aby celý proces probíhal bez zbytečných prodlev. Odborníci z Centra CERIT-SC také pomohli s konfigurací poskytnutého hardwaru a zapojují se do průběžné optimalizace celého systému.

Hledáme způsob, jak se bránit proti COVID-19

Výzkumný tým pod vedením našeho kolegy Jiřího Filipoviče se nepřímo účastní vývoje léků proti COVID-19. Konkrétně se podílí na vývoji software Xmipp, nástroje na rekonstrukci obrazu z cryo-elektronové mikroskopie.

Ten je využívaný španělskými kolegy z CNB CSIC na rekonstrukci struktury glykoproteinu tvořící spike viru SARS-Cov-2 způsobujícího nemoc COVID-19. Rekonstruovaný glykoprotein se váže na ACE2-receptor a umožňuje viru infikovat lidské buňky. Znalost jeho struktury je zásadní pro vývoj léčiv, které by tuto schopnost viru zablokovaly.

Více článků

Přehled všech článků