Prostřednictvím standardizace v biotechnologiích k lepší dokumentaci vzorků a dat

22. 6. 2023 Filip Opálka

Bez popisku

O úspěchu našich výzkumně zaměřených pracovníků v oblasti provenance information jsme informovali v předešlém článku. Nedávno na něj navázali publikací ISO standardu, ve kterém jsou aplikované výstupy jejich práce, a článkem v prestižním časopise Learning Health Systems, kde standard popisují.

Dosáhnutí nových výzkumných průlomů v oblasti biotechnologií či biomedicíny vyžaduje otevřenou a praktickou výměnu informací a možné opětovné použití vzorků a dat různých vědeckých skupin a institucí. Kvalita těchto vzorků, experimentálních postupů a dat výrazně ovlivňuje možnost získávání nových poznatků a výsledků. Pro posouzení této kvality je proto zásadní spolehlivá dokumentace, která popisuje kompletní historii dat až po jejich zdroj. A to od popisu vstupních biologických nebo environmentálních vzorků, přes způsob jejich odebrání, uchovaní a zpracování, generování a zpracování dat a případnou integraci dat z jiných zdrojů. Na současném stavu výměny takovéto související dokumentace je však mnohdy co zlepšovat. Informace o původu vzorků a dat jsou často nedostatečné, nekompletní nebo nesrozumitelné. V současnosti chybí jednotný rámec a postup, který by umožnil jednoduchou výměnu a následné zpracování související dokumentace dat a vzorků a který by byl aplikovatelný pro oblast biotechnologií. To ve výsledku brání využití maximálního potenciálu vzorků a dat.

Společně formujeme budoucnost: Standardizace původu dat v oblasti biotechnologií

Náš výzkumný pracovník Rudolf Wittner se svými kolegy z týmu se proto věnují vývoji průmyslových standardů a otevřených specifikací. Jejich cílem je zajistit důvěryhodnou, strojově čitelnou dokumentaci pro vzorky a data. Standardy také zvýší jejich spolehlivost a celkově možnosti využití, což pak ve výsledku podpoří nové objevy a rozvoj různých oblastí živých věd (tzv. life sciences). V současné praxi však stále přetrvává propast mezi potřebami a realitou požadavků specifikovaných v přijatých normách, a to včetně technických, provozních a právních specifikací. Vytvořený mezinárodní standard pro správu dokumentace vzorků a dat je však navržený tak, abych vyhovoval jak nárokům akademické sféry, tak průmyslovým podmínkám. Určený je pak především pro společnosti, které se zabývají shromažďováním, zpracováním nebo distribucí biologického materiálu a dat v oblasti biotechnologií (výjimkou je potravinový průmysl, který má vlastní standardy).

Publikovaný standard je prvním ze série šesti standardů, ve kterém jsou výzkumné výsledky našich kolegů aplikovány. K nahlédnutí a případnému využití je dostupný na webu ISO Standards.


RNDr. Rudolf Wittner

Výzkumný a vývojový pracovník z divize CERIT-SC, absolvent Fakulty informatiky MU oboru bezpečnost informačních technologií a současný kandidát na Ph.D. Zaměřuje se na výzkum v oblasti provenance information.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info