LikPik: Český software pomáhá policejním vyšetřovatelům odhalovat zločince

30. 10. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Vývojáři z výzkumného týmu Tomáše Reboka z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vyvinuli nový softwarový nástroj LikPik, který usnadňuje práci Policii České republiky a pomáhá jí udržovat veřejný pořádek a bezpečnost. Nový nástroj může usnadnit každodenní práci policistů při odhalování a prokazování kriminálních činů tím, že dokáže efektivně zpracovávat a prohledávat velké množství digitálních dat. Nástroj pomáhá vyhledávat konkrétní informace v obsáhlých datových sadách a ušetří tak policistům dlouhé hodiny až dny analytické práce.

Policie České republiky využívá při odhalování a prokazování kriminálních činů celou škálu datových zdrojů souvisejících se šetřeným kriminálním skutkem. Vyšetřovatelé hledají potřebné informace i v rozsáhlých datových sadách, které jsou často neuspořádané a nevhodně strukturované. Nově jim práci, třeba při analýze záznamů síťového provozu, usnadňuje software LikPik vytvořený týmem vývojářů pod vedením Tomáše Reboka z Masarykovy univerzity.

Nástroj LikPik vznikl v rámci aplikačně-výzkumného projektu Automatizovaná forenzní laboratoř digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti (AFoLab) s podporou bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky. Jeho unikátnost spočívá právě v rychlosti a efektivnosti zpracování, čištění a prohledávání rozsáhlých datových souborů. „LikPik zpracovává obrovské datové sady neutříděných informací, a umožňuje prohledávat a analyzovat desítky miliard informací v řádech jednotek až desítek vteřin. To policistům výrazně pomáhá zrychlit jejich práci a rozhodování,“ uvádí hlavní řešitel projektu AFoLab Tomáš Rebok.

Hlavní výhodou vyvinutého řešení je unikátní přístup k procesu organizace získaných neutříděných informací. LikPik data automaticky opravuje, čistí a aktivně vyšetřovatelům pomáhá s jejich popisem, a to nezávisle na vstupních datových formátech. I přes nejednotnost vstupních formátů dokáže tento nástroj vývojářů z Masarykovy univerzity úspěšně zpracovávat a uceleným pohledem prohledávat rozsáhlá data, a to se zachováním jejich původních zdrojů. „Výrazným přínosem našeho řešení je, že k organizaci neutříděných vstupních dat dochází pouze jednou. A ta lze poté prohledávat a zpracovávat v různých datově-analytických systémech,“ říká student Denis Straňák z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který na nástroji pracoval v rámci své bakalářské práce.

„LikPik je neocenitelným nástrojem, který nám napomáhá utřídit a analyzovat objemné datové soubory v přijatelném čase. Poskytuje čistá a klasifikovaná data pro přenesení do analytických nástrojů a je otevřený pro další rozvoj dle budoucích potřeb Policie ČR,” hodnotí přínosy vyvinutého řešení Jaroslav Kaplan, Oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia České republiky. Kromě již 2/2 zmíněných výhod oceňují kriminalisté i modularitu a otevřenost vyvinutého nástroje vydaného pod svobodnou licencí. Ta umožňuje jeho další rozvoj a rozšiřování o nové funkce nejen původními vývojáři, ale i IT pracovníky Policie ČR.

Vzhledem k pozitivním výsledkům dosavadního testování výzkumní pracovníci Masarykovy univerzity aktuálně spolupracují na nasazení vyvinutého řešení v IT infrastruktuře Policie ČR. Od podzimu 2023 tak bude LikPik policejním vyšetřovatelům sloužit jako centralizovaná podpora při odhalování a prokazování kriminálních činů.

Odborný kontakt: Tomáš Rebok


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info