Celouniverzitní počítačová studovna otevírá a slaví 20 let

V úterý 1. září 2020 nejen že znovu otevíráme Celouniverzitní počítačovou studovnu po karanténním uzavření, na tento den také připadá 20leté výročí její existence. Co stálo za jejím zřízením a jakou cestu od té doby CPS uběhla?

1. 9. 2020

Unikátní nonstop provoz

S návrhem na zřízení Celouniverzitní počítačové studovny, které nikdo neřekne jinak než „cépéeska“, přišel Ústav výpočetní techniky počátkem roku 2000. V té době začala rychle narůstat elektronizace studia na univerzitě a celé společnosti, bylo proto nezbytné zásadním způsobem zlepšit dostupnost IT technologií pro studenty univerzity. Vybavenost uživatelů osobní výpočetní technikou byla v té době nízká, jen málokdo vlastnil osobní počítač, notebooky teprve začínaly, chytré mobily ještě neexistovaly. Připojení na internet měli jen fajnšmekři.

Zřídili jsme proto počítačovou studovnu, která byla díky své poloze v centru dobře dostupná studentům z celé univerzity, vybavená osobními počítači s mnoha programy a s vyškolenou obsluhou schopnou studentům poradit. A především byla a dodnes je v provozu nonstop – 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Studenti s vyšší potřebou přístupu k počítači tak mohli využít méně frekventované noční čí víkendové časy, aniž by museli bojovat o počítač s masou zájemců v přetížené denní době. Takto koncipovaná počítačová studovna byla vůbec první v rámci vysokých škol ČR.

Obrovský zájem ze strany studentů

V prostorách budovy lékařské fakulty na Komenského náměstí jsme CPS otevřeli uživatelům 1. září 2000. Tehdy byla vybavena 106 osobními počítači s operačním systémem Windows 2000, kancelářskými nástroji, multimediálním vybavením a hlavně s rychlým připojením na internet. K dispozici byly časem také tiskové, kopírovací, skenovací a další služby.

Zájem studentů od začátku předčil i ta nejoptimističtější očekávání. Hned v prvním roce byla CPS otevřena 355 dnů 24 hodin denně (8.536 hodin prakticky nepřetržitého provozu). Během té doby ji 9 815 studentů (polovina tehdejšího studentského osazenstva univerzity) navštívilo v průměru téměř 40krát při 363 167 návštěvách. V dalších letech se návštěvnost studovny ustálila kolem 400 tisíc návštěv ročně – ve frekventovaných dobách byly běžné i dlouhé fronty zájemců před studovnou.

6,5 milionů

návštěv dohromady

10 milionů

celkově vytištěných stran papíru

407 200

je rekordní roční návštěvnost (rok 2004)

Zlepšujeme se na popud uživatelů

Pro trvalé zajištění potřeb bylo klíčové sledovat názory a požadavky uživatelů, tedy studentů. V letech 2002 a 2004 provedli studenti FSS rozsáhlý sociologický průzkum „CPS očima studentů“, byla založena Rada CPS a posléze Spolek CPS. Z průzkumů vyplývala vesměs pozitivní hodnocení i zajímavé podněty pro další rozvoj. Jediná zásadní a opakovaná výtka se týkala nedostatečné kapacity studovny. Proto jsme v dalších letech vytvářeli společně fakultní počítačové studovny a začlenili je do jednotné sítě Univerzitních počítačových studoven.

Samotná CPS se během uplynulých dvaceti let průběžně vyvíjela, rekonstruovala a obměňovala. Vzhledem k enormní zátěži bylo nutné už po prvních třech letech provozu kompletně obměnit a modernizovat celé její technické vybavení. V roce 2006 jsme vedle obměny vybavení provedli také rozsáhlou rekonstrukci prostor studovny a jejího zázemí. Další obměny a rekonstrukce probíhaly v následujících letech (zatím poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v roce 2018).

Stále oblíbené místo

Ani po dvaceti letech neztratila CPS svůj význam a přínos. Přestože studenti běžně mají vlastní počítače a notebooky (se situací před dvaceti lety se to nedá vůbec porovnávat), zájem o využívání studovny a jejich služeb neklesá – jen v loňském roce proběhlo na 300 tisíc návštěv (za uplynulých 20 let to bylo celkem již 6,5 milionů návštěv). Vedle samotného přístupu k počítačům a internetu je oceňována také možnost sociálních kontaktů a týmové spolupráce v kteroukoliv denní i noční dobu.

Současné prostory studovny nabízí vedle studijní a tiché zóny (aktuálně 115 počítačů plus samostatná místnost pro rychlé WiFi připojení notebooků) také společenskou zónu sloužící ke skupinové práci a případné relaxaci. Trvale se rozšiřuje také nabídka doprovodných služeb, která dnes zahrnuje například i velkoformátový tisk a 3D tisk či online IT ServiceDesk.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info