Zahájili jsme společný projekt pro využití 3D tisku ve školství

9. 7. 2020

Začátkem června jsme zahájili spolupráci s Pedagogickou fakultou MUNI a společností Y Soft, dlouhodobým partnerem univerzity, na grantovém projektu s názvem „3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách“. Uspěli jsme s ním společně ve výzvě Technologické agentury ČR Éta v konkurenci 526 dalších žadatelů a umístili se nejlépe z celé MUNI.

3D tisk jako učební pomůcka

Projekt, jehož vizí je propojení nejlepších schopností jak na straně pedagogů, tak i studentů, má za cíl využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu učitelů a žáků v této oblasti a celkově i přispět k růstu vzdělávacích a didaktických kompetencí učitelů.

Výstupem bude vytvořená metodika, jak aplikovat 3D tisk ve školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. V první fázi budeme společně vyvíjet metodologie, následně v druhé fázi připravíme samotné výukové lekce.

„Začlenění 3D technologií do výuky na školách umožní tvorbu zcela nových typů výukových pomůcek a přístupů a dále zvýší dostupnost výukových modelů pro žáky a studenty. Finálním výstupem projektu bude nová výše uvedená metodika a 12 veřejně přístupných lekcí v online knihovně lekcí 3D tisku be3D Academy, které budou didakticky správně vytvořeny tak, aby reflektovaly aktuální potřeby škol,“ doplnil Kamil Malinka, který projekt řeší za Ústav výpočetní techniky.

Vyžadované dovednosti v průmyslovém odvětví

Proč je nutný význam zavádění 3D tisku ve školství? Martin Dosedla a Zdeněk Hodis z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se shodují na tom, že s přítomností 3D tisku v každodenním či pracovním životě je nutno počítat. „Začít využívat 3D tisk na základních školách je naše priorita. Chtěli bychom podpořit využití 3D tiskáren nejen v technické a informační výchově, ale i např. v biologii, matematice, geografii či speciální pedagogice. Všude tam je potenciál podpořit zájem žáků o nové technologie,“ přibližuje situaci Zdeněk Hodis.

Společnosti ve všech sektorech vyžadují dovednosti v oblasti 3D tisku napříč širokým spektrem průmyslových odvětví, jako je architektura, výroba, marketing či design, a tento trend poroste. Potřeba rychlejšího prototypování produktů a dodání zboží může být  proto konkurenční výhodou. Poskytování dovedností pro 3D tisk pracovníkům znamená, že školy mají za úkol připravit studenty na tyto profesní oblasti. A v tom má pomoct právě tento společný projekt

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info