Centrální CD-ROM server MU Brno

Kód projektu
FRVS/629/1996
Období řešení
1/1996 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu je pořízení a instalace centrálního CD-ROM serveru
Masarykovy univerzity, který umožní soustředit již existující i v budoucnu pořizované informační báze na CD-ROM a zpřístupnit je
všem uživatelům z MU prostřednictvím univerzitní počítačové sítě.


Na CD-ROM serveru budou trvale vystaveny informační zdroje tří typů:


 1. univerzální báze využitelné širokým okruhem 'čtenářů'
  (např. encyklopedie, obecné informace)
 2. bibliografické báze použitelné jak pro účely rešerší, tak pro
  účely (retro)katalogizace v knihovnách MU
  (např. Česká národní bibliografie, Library of Congress on CD-ROM,
  Books in Print)
 3. báze dat jedinečné v regionu (zpřístupněné uživatelům i mimo MU
  na základě recipročních a kooperačních dohod).

Kromě těchto informačních zdrojů bude server využíván i jako datový
archivační CD-ROM server.
Úzce specializované odborné databáze budou na serveru vystaveny, jen
pokud to umožní licenční, finanční a kapacitní podmínky.Popis řešení

Bude instalován server na platformě Intel - Windows NT s technologií
Ultra*Net od rakouské firmy R+R Messtechnik und Handelgesselschaft,
který umožní:


 • provoz jakýchkoliv CD-ROM pro prostředí MS-DOS a MS-Windows
 • přímou připojitelnost serveru k univerzitní TCP/IP síti
 • připojitelnost koncových stanic pomocí MS-DOS a MS-Windows klientů
 • pre-caching 20 CD-ROM bází na pevný disk (uživatelé nepracují přímo
  s bází v 'pomalé' mechanice CD-ROM, nýbrž s obrazem báze uloženým
  na rychlém velkokapacitním disku serveru)
 • monitoring využití jednotlivých bází s možností individuálního
  nastavení počtu souběžných přístupů v souladu s licenčními podmínkami
  dané databáze
 • nastavitelnost rozdílných přístupových práv pro různé skupiny
  uživatelů.

CD-ROM server bude připojen k ATM páteři univerzitní počítačové sítě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info