Informace o projektu
Nástroj pro podporu řízení kybernetické a informační bezpečnosti v organizaci

Kód projektu
737/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Akademie výtvarných umění v Praze
Univerzita Pardubice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem tohoto projektu je návrh a následná implementace nástroje, který významně zefektivní procesy spojené se zavedením a provozováním systému řízení bezpečnosti informací na veřejných vysokých školách.

Navrhované řešení pokryje komplexní problematiku SŘBI s důrazem na realistický přístup k analýze a řízení rizik. Řešení bude dostatečně flexibilní, plně reflektující specifické potřeby vysokých škol, s rozhraním pro systém vzdělávání (rozvoj kompetencí) v oblasti bezpečnosti informací a pro další relevantní informační systémy vysokých škol.

Navrhované řešení bude použitelné pro samotné sdružení Cesnet, případně pro jednotlivé členské organizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info