Informace o projektu
Budování interdisciplinární a intersektorální spolupráce pro rozvoj autonomních kyberbezpečnostních řešení (AICA-CONNECT)

Kód projektu
VJ03030039
Období řešení
6/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Předmětem předloženého projektu je navázání a posilování spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, průmyslovými partnery a vládními aktéry na výzkumu a vývoji autonomních kyberbezpečnostních systémů. Vzhledem k charakteru těchto systémů je třeba vyřešit velké množství výzkumných, technických, etických i právních problémů, jejichž rozsah je mimo možnosti kterékoliv jednotlivé organizace. Předložený projekt proto usiluje o vybudování interdisciplinární a intersektorální sítě spolupracujících entit, jejímž cílem je podpora vzájemné výměny informací, specifikace relevantních problémových oblastí, organizace vzájemných spoluprací, koordinace přípravy projektů a organizace aktivit podporujících rozvoj relevantních technologií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info