Informace o projektu
Zefektivnění analýzy kyberbezpečnostních incidentů (SECURIAN)

Kód projektu
FW06010009
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
FlowMon Networks, a.s.

Kyberbezpečnostní týmy v současné době používají nástroje, které disponují množstvím analytických schopností, ale nabízejí pouze omezenou podporu pro jejich procedurální dokumentaci. To klade zbytečně vysoké kognitivní nároky na analytiky, což činí celý proces náchylný k chybám. Cílem projektu je poskytnout nástroj pro podporu tzv. ,,drill-down” analýzy, který kombinuje metody vizuálního dotazování, koncept trasování kroků analýzy a strojově čitelný formát dat pro jejich ukládání. Navrhovaný přístup umožní tvorbu opakovaně použitelných analytických procesních reportů a jejich automatické provádění, což povede k významnému zefektivnění pracovních postupů analytiků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info