Informace o projektu
Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře

Kód projektu
VK01030060
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita obrany

Projekt se bude věnovat okamžitému (efektivnímu, operativnímu) zpracování signálů na výstupu polarizačního optovláknového senzoru s pomocí analogových, digitálních a hybridních systémů. V rámci hybridního zpracování signálů budou využívány kooperující memristivní a jiné součástky s paměťovým efektem. Aplikační část bude zaměřena na multiplexaci optických senzorů s důrazem na aplikovatelnost v obranné infrastruktuře a výzkum možností využití těchto senzorů pro detekci bezpilotních prostředků (UAV). V rámci projektu plánujeme využití umělé inteligence pro vyhodnocování a klasifikaci výstupů senzoru.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info