Informace o projektu
Dokumentace integrace federovaných služeb

Kód projektu
703/2022
Období řešení
8/2022 - 3/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Řada služeb obsahuje podporu pro externí autentizaci poskytovatelem identit skrze autentizační protokoly SAML2 nebo OpenID Connect. Konfigurace je ovšem v praxi často složitá, liší se případ od případu a vyžaduje alespoň základní znalost použitého autentizačního protokolu. Cílem projektu je sestavení dokumentace pro správce federovaných služeb, která popíše vhodnou konfiguraci vybraných softwarových produktů. Vzniklá dokumentace bude univerzálně využitelná v různých prostředích a to jak pro připojení k jednomu poskytovateli identit, tak i k akademické federaci identit.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info