Implementace vícefaktorové autentizace v akademickém prostředí

Kód projektu
705/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Digitální identita je úzce spojená s procesem autentizace, jehož výsledkem je ověření identity uživatele v skutečném světě. V zájmu ochrany uživatelských dat musí autentizace poskytnout dostatečnou záruku. Ke zvýšení záruky je možné zavést systém vícefázového ověření (MFA). V akademické sféře je důležité, aby implementace mohla být jednoduše integrovaná s běžnými autentizačními systémy. Dále je třeba zajistit uživatelský komfort a použitelnost nejen ze strany uživatele, ale i ze strany konzumenta autentizace. Úkolem tohoto projektu je sestavení generické komponenty pro realizaci MFA v prostředí Identity Providerů provozovaných akademickými subjekty.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info