Informace o projektu
Použitelnost Self-Sovereign identit v akademickém prostředí

Kód projektu
700/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Trendem moderní doby je posilování ochrany soukromí a celkové zlepšení práce s osobními daty se snahou umožnit koncovým uživatelům mít svá data plně pod kontrolou. V prostředí digitálních identit tyto snahy vyústily ve standard Self-Sovereign Identities (SSI), který umožňuje uživatelům spravovat své identity na svém zařízení a detailně kontrolovat jejich použití. Cílem tohoto projektu je prozkoumat technickou část možností integrace SSI a vytvořit technický prototyp, který umožní uživatelům ekosystému Perun identity tohoto typu využívat. Součástí je i průzkum uživatelské použitelnosti SSI včetně analýzy možných způsobů použití a zvážení, v kterých situacích principy SSI opravdu přinášejí uživatelům výhody, které opodstatní vyšší nároky kladené na uživatele.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info