Informace o projektu
Archivace a sdílení vědeckých dat v systému Onedata

Kód projektu
696/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu je přenesení prototypového software a metodiky pro automatizované ukládání, sdílení a archivaci rozsáhlých datových sad generovaných zařízeními kryoelektronové mikroskopie do produkčního nasazení na prostředcích datových úložišť poskytovaných e-INFRA CZ s návazností na budoucí zpracování těchto dat výpočetními zdroji e-INFRA CZ. Samotná data jsou doprovázena definovanou množinou metadat, která jsou klíčová pro další výzkumné využití datové sady. Součástí projektu je tvorba systému agregující tato metadata, umožňující jednoduché vyhledávání, včetně jejich exportu do zavedených oborově specifických katalogů.
Přínosem projektu bude soubor nástrojů a dokumentace, které budou přímo použitelné v prostředí kryoelektronové mikroskopie, případně i v dalších oblastech na jiných datových modalitách. Přínosem pro e-INFRA bude rozšíření skupiny potencionálních uživatelů datových úložišť a zkušenost s provozem nového systému na uspořádání, sdílení a publikaci datových sad (Onedata).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info