Informace o projektu
Analýza dat z hmotnostní spektrometrie za použití strojového učení

Kód projektu
679R1/2021
Období řešení
7/2021 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu je přenesení prototypů software pro zpracování dat z hmotnostní spektrometrie metodami strojového učení na výpočetní zdroje e-INFRA CZ a vyhodnocení chování těchto algoritmů na dostupných architekturách akcelerátorů GPU. Práce se zaměří na řešení rozsáhlých problémů (distribuované výpočty, současné využití více akcelerátorů, velké objemy dat atd.), které by bez použití zdrojů e-INFRA nebylo možno vůbec řešit. Projekt navazuje na širší činnost společné výzkumné skupiny centra Recetox a Ústavu výpočetní techniky MU, která se zabývá mimo jiné i vývojem těchto metod.

Přínosem pro aplikační oblast bude posun ve vývoji prototypů k aplikovatelnosti na rozsáhlé a pro kompetitivní výzkum nezbytné datové sady. Přínosem pro e-INFRA CZ bude zejména zkušenost s přenesením a provozem této třídy aplikací na infrastruktuře a případná zpětná vazba potřebná k jejímu dalšímu rozvoji, jako například vhodnost konkrétního HW či změny SW prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info