Informace o projektu
Nasazení DMP nástroje Data Stewardship Wizard v prostředí českých vysokých škol

Kód projektu
674/2021
Období řešení
6/2021 - 5/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Stále důležitějším aspektem vědecké práce, zejména se vzrůstajícím důrazem poskytovatelů financí na výzkum na dodržování principů Open Science a Open/FAIR data, je plánování práce s výzkumnými daty, často s využitím velkých eInfrastruktur typu CESNET apod. Plán práce s daty je často formulován jako Data Management Plan (DMP). Cílem tohoto projektu je ve spolupráci Masarykovy univerzity (MUNI) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) prozkoumat konkrétní možnosti nasazení nástroje Data Stewardship Wizard (DSW) jako standardního institucionálního nástroje pro tvoru DMP v prostředí českých vysokých škol, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska metodického, s pilotním ověřením zejména v oblasti organické chemie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info