Informace o projektu
e-INFRA CZ: Modernizace (e-INFRA CZ - MOD)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659 (kod CEP: EF18_072/0015659)
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
CESNET z.s.p.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Cílem projektu "e-INFRA CZ: Modernizace" je modernizace a zajištění nezbytných kapacit v rámci konkrétních komponent e-infrastruktury tak, aby úroveň IT infrastrukturní podpory odpovídala predikovaným požadavkům uživatelské komunity pro dané období a zároveň state-of-the-art úrovni oboru.
Vědecká komunita aktuálně produkuje strmě rostoucí objemy primárních dat a vlastní vědecká práce se stále více odehrává v oblasti zpracování těchto dat. Objemy dat nerostou pouze celkově, zásadním způsobem narostly velikosti typických atomických datových entit (řádově TB). Požadavky na maximálně efektivní zpracování velkých dat v kombinaci s FAIR přístupem (Findable Accessible Interoperable Reusable) vyžadují pohlížet na odpovídající komponenty e-infrastruktury nikoli odděleně, ale chápat je jako organický celek ve vazbách a souvislostech spojených s celým řetězcem procesu od vzniku dat, jejich uložení a opakovaného zpracování s průběžným ukládáním výsledků.
Jedním z klíčových atributů efektivní práce s velkými daty je minimalizace přesunů dat mezi místy jejich zpracování. Fakticky jde nejen o samotný rychlý transport velkých objemů dat, ale o jeho zakomponování přímo do procesu zpracování (na jednom místě uložená data jsou různým výpočetním prostředkům mapována jako lokální apod.). Tomu je třeba podřídit architekturu celé soustavy. Základem musí být celkově kapacitně velmi robustní, z hlediska přístupu a topologie vyváženě distribuovaná a ve své hierarchii přijatelně agregující komunikační infrastruktura. Ta musí ve všech požadovaných lokalitách (minimálně klíčová místa přítomnosti a lokality s významnými zdroji dat) disponovat vysokou flexibilní kapacitou a dostupností a být schopna neblokujícím způsobem přijímat data z lokálních významných datových zdrojů (zařízení vědeckých skupin a komunit) a zajistit jejich absorpci (uložení, předzpracování a uložení apod.) efektivně připojenými zdroji v e infrastruktuře. Totéž platí i v případě připojení komunitních nebo lokálních kapacit, což obecně implikuje implementaci prvků Science DMZ do architektury jednotlivých míst přítomnosti a vytvoření podmínek pro připojení významných lokálních kapacit do komunikačních prvků e infrastruktury. To má mimo pozitivní efekty v oblasti výkonu a dostupnosti i přínosy v oblasti bezpečnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info