DP5_AMANDA: Asset Management ANd DiAgnostics

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/33/DP5/2019
Období řešení
10/2019 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
CESNET z.s.p.o.
FlowMon Networks, a.s.

Cílem projektu je rozšířit sadu podporovaných protokolů v rámci nástroje pro automatickou diagnostiku o protokoly používané v oblasti průmyslových řídicích systémů (ICS). Diagnostika je založena na ručně vytvořených modelech – rozhodovacích stromech. Druhá část projektu cílí na asset management, díky kterému se zjednoduší správa zdrojů a umožní jejich mapování na monitorovaná data a metriky síťového provozu včetně příslušných metod vizualizace. Systém pro správu zdrojů umožní vygenerovat konfiguraci pro jednotlivé moduly řešení Flowmon společnosti Flowmon Networks.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info