Digitalizace MU 2019

Kód projektu
DIGI
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce

V rámci aktivity a) je cílem projektu příprava na elektronickou výměnu informací v rámci mobilit studentů. Předpokládaným výstupem je evidence a procesní nastavení toků dokumentů, vytvoření API pro umožnění výměny studentských dat mezi partnerskými univerzitami elektronickou formou a komunikace se systémy EWP, EMREX a ESC zaměřená na studijní evidence. To včetně vystavování, elektronického podepisování a doručování dokumentů v čistě digitální podobě, včetně možnosti hromadného generování a ověřování v souladu s nařízením EU 910/2014 (eIDAS).

Pro aktivitu b) projekt zabezpečí jak nové verze existujících aplikací, tak návrh nových v responzivním designu a posílí přístupnost veřejných webových stránek univerzity a fakult. Při návrhu zohlední využití funkcí mobilních zařízení (GPS, notifikace, komunikační nástroje) s cílem zjednodušit akceptaci nového prostředí pro přicházející studenty. Technicky bude třeba vyhovět požadavkům na přístupnost (kontrast barev, struktura HTML kódu atd.) i zjednodušit tvorbu obsahu. Po obsahové stránce budou s využitím zvolených technických prostředků upraveny veřejné webové stránky a vybrané interní aplikace tak, aby naplnily požadavky připravovaného zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích, který zpracovává předpis Evropské unie, a to Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a o změně zákona č. 365/2000, Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy.

Projekt ve spolupráci s dalšími VVŠ spoluvytvoří e-infrastrukturu na národní úrovni, která bude disponovat standardizovanými i proprietárními rozhraními pro jednoduchou integraci. Rozhraní budou moci využít provozovatelé informačních systémů VVŠ pro podepisování dokumentů a dat přímo z jejich systémů dle aktivit a) b) i c) Výzvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info