Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (Pokročilá analýza v neurovědách)

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/FR/0260/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Vzrůstající objem a komplexita dat v neurovědním výzkumu vyžaduje od doktorských studentů oboru Neurovědy ucelenou znalost základních, ale i pokročilých statistických metod. Cílem projektu je vytvoření nového předmětu „Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách“, který studentům umožní pochopení a osvojení pokročilých vícerozměrných metod s ohledem na specifika analýzy rozsáhlých obrazových dat, což povede ke zvýšení kompetencí studentů pro odbornou vědeckou práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info