Dynamika koncentrace apoptické a extracelulární fetální DNA v maternální plazmě (séru) v průběhu těhotenství a po porodu a cílená DNA analýza ploidie u normálních a patologických gravidit

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NR7817
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
fetální DNA, apoptóza, prenatální diagnostika, kapilární elektroforéza, aneuploidie

Cíleně kvantifikova a charakterizovat extracelulární fetální DNA v maternalním séru s využitím inovované techniky QF PCR v průběhu těhotenství a krátce po něm u normálních a patologických gravidit a statisticky posoudit výsledky.
Rozpoznat a molekulárně - cytogeneticky analyzovat fetál ní apoptickou DNA v průběhu těhotenství u normálních a patologických gravidit a statisticky vyhodnotit a porovnat oba soubory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info