Vliv sekvenční, repetiční a expresní variability genu TSPY na biologickou funkci v normálních a patologických buňkách

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NR7821
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
TSPY, testikulární tumor, gonadoblastom, espermatogeneze, tumorogeneze, chromozom Y

Projekt je zaměřen především na testování korelace mezi zastoupením vyriant TSPY genů a rozvojem germinálního tumoru a gonadoblastomu a na vliv variant genů TSPY na spermatogenezi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info