Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.

Kód projektu
NT13726
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice v Motole

Spoluřešitel bude na svém pracovišti zodpovědný za vytvoření počítačového programu a registru společného pro zúčastněná pracoviště. Bude se podílet na bezchybném zadávání dat a bude připravovat audity nálezů. Vytvoří systém sdílení dat se zajištěním jejich nedotčenosti, je zodpovědný za opatření k ochraně dat. Bude se podílet na statistickém hodnocení, na návrzích ke zlepšení ve zdravotnické a metodické části, na auditu po prvém a dalších letech projektu a na jeho závěrečném hodnocení.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info