Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie

Kód projektu
NT13673
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Univerzita Karlova v Praze
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Plzeň
Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4
Masarykův onkologický ústav Brno
Vítkovická nemocnice a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Autoři projektu sledují záměr vymezit skupinu osob s diabetem a vysokým kardiovaskulárním rizikem z nízkorizikové cílové populace pro screening a aplikovat u nich cílený jednostupňový screeningový program za použití metody primární screeningové kolonoskopie (PKS). Potřeba zefektivnění screeningu v České republice vzhledem k epidemiologii je naléhavá.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info