Informace o projektu
Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

Kód projektu
NT13660
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní nemocnice Brno
Masarykův onkologický ústav Brno
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha 2

Cílem projektu je ověřit přínos multidisciplinárního týmového přístupu v komplexní léčbě a vyhodnocení výsledků u definovaných skupin nemocných podle vybraných parametrů, porovnat celorepublikové údaje s údaji vybraných komplexních onkologických center při respektování personalizovaného přístupu, zhodnotit cost/benefit a kvalitu života u těchto nemocných v závislosti na zvolené terapii. Tím naplnit cíl RP VaV MZČR „Zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu“ a to „zajištěním rozvoje klinického aplikovaného výzkumu v ČR jako základního zdroje nových klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci ve zdravotnictví“, a prioritu 04 ve smyslu zvýšení požadavků na vyšší efektivnost intervencí.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info