Efektivní zpracování medicínských obrazových informací

Kód projektu
1ET210000509
Období řešení
1/2005 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova
PACS, DICOM, telemedicína, legislativa, výuka, výzkum
Spolupracující organizace
CESNET z.s.p.o.
Masarykův onkologický ústav Brno

Většina nemocnic, které v současné době vuyžívají PACS systémy pro ukládání a zpracování obrazových dat z různých modalit ( roentgen, ultrazvuk, počítačový tomograf atd) je využívají pouze lokálně. V rámci MeDiMed projektu byl vybudován metropolitní PACS archive, který je otevřený vůči všem nemocnicím, které mají zájem buď ukládat medicínská obrazová data do tohoto systému, nebo si data vyměňovat s jinými nemocnicemi. Zkušenosti s mnohaletým provozem tohoto systému hodláme následně využít.
Lékařská péče je oblast, kde provoz, výuka a výzkum jsou vzájemně propojené. Masarykova univerzita může sloužit jako “otevřená neutrální důvěryhodná instituce”.
Z hlediska technologického je cílem podporovat kompatibilitu a interoperabilitu lékařských zařízení a další přídavné služby pro věechny účastníky.
V oblasti legislativy je nezbytné pracovat na (postupné) unifikaci platných standardů ve všech zemích EU tak, aby bylo možné zpracovávat medicínská obrazová data odpovídajícím způsobem.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info