Autentizovaný přístup k službám metropolitního archivu medicínské obrazové informace

Kód projektu
083
Období řešení
9/2004 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cíle řešení:

  • Autentizovaný přístup k službám metropolitního PACS systému
  • Vyšší úroveň zabezpečení obrazové informace
  • Spolehlivé vysoce profesionální řešení, které přispěje k využití kapacit vysokorychlostní sítě za účelem integrace služeb obrazových informačních systémů v medicíně

Výsledky

Jedním z cílů projektu MeDiMed je využití možností v současnosti dostupných technologií informatiky a medicíny ke zvýšení kvality medicínské operativy, lékařské péče a zlepšení podmínek pro medicínský výzkum a výuku studentů. V průběhu roku 2004 byly zahájeny aktivity vedoucí k alternativě autentizovaného přístupu k obrazovým datům. Tato možnost přináší novou kvalitu služeb poskytovaných v rámci metropolitního PACS systému, zejména podporu přenosů obrazových informací mezi jednotlivými pracovišti (nemocnicemi), která pacient v průběhu léčby navštíví, případně jsou nutná pro konzultace specialistů. Ve svém důsledku jednoznačně vede k usnadnění a urychlení formulace správné diagnózy, vyloučení opakovaných vyšetření, úspoře času pacienta i lékaře a tím i finančních prostředků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info