Informace o projektu
Zvýšení rychlosti přístupu a dostupnosti metropolitního archivu medicínských obrazových informací

Kód projektu
012
Období řešení
1/2003 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cíle řešení:

  • Zvýšení rychlosti přístupu k archivu medicínských obrazových informací
  • Výrazné zvýšení úrovně dostupnosti a zabezpečení archivovaných dat
  • Spolehlivé vysoce profesionální řešení, které přispěje k využití kapacit vysokorychlostní


sítě za účelem integrace existujících a zejména nově budovaných obrazových informačních systémů (PACS) v nemocnicích nejen brnenské aglomerace.

Výsledky

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU) v rámci řešení metropolitního PACS systému od roku 2004 spravuje PACS servery ve dvou vzdálených lokalitách. Primární lokalitou je sídlo ÚVT, sekundární lokalitou je budova Lékařské fakulty, kde je mimo jiné umístěna i celouniverzitní počítačová učebna s nepřetržitým provozem (CPS). Servery jsou rozmístěny do dvou lokalit z důvodu zálohy proti možnému výpadku celého uzlu (dlouhodobý výpadek napájení, živelná pohroma apod.). Kritická data jsou uchovávána na dvou nezávislých serverech umístěných ve dvou různých lokalitách a vybavených aplikačním SW od různých dodavatelů. K dosažení plné nezávislosti obou center je nezbytné postupně budovat záložní datová spojení od všech uživatelů. tj. nemocnic a lékařských pracovišť, do lokality CPS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info