Enabling Grids for E-science in Europe (EGEE)

Kód projektu
508833
Období řešení
4/2004 - 3/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
WWW stránky projektu
http://public.eu-egee.org/
Spolupracující organizace
CESNET z.s.p.o.

Projekt budování celoevropské gridové infrastruktury. Účast ČR zastřešuje CESNET (oficiální partner projektu).

Výsledky

Projekt zahájen v dubnu 2004, jsme zapojeni do 4 oblastí: 1) Vývoj a úprava middleware pro gridy, odpovídáme za vývoj tzv.Logging and bookkeeping service, tj. služby, která sleduje stav úlohy v rámci gridu, počítá a dále zvěřejňuje její stav. Je schopna pracovat jak s jednotlivými úlohami, tak i s jejich agregacemi (o velikosti mnoha tisíc komponent). Používána i dalšími komponentami jako úložiště důležitých informací o úlohách či událostech s nimi spojených. 2) Vlastní provoz EGEE Gridu. V roce 2004 šlo primárně o provoz tzv. LCG gridu, koordinovaného CERNem. Společně s FzÚ AV ČR do něj poskytujeme na 300 CPU (Intel), podíleli jsme se na tzv. Data Challenges (spouštění stovek tisíc úloh, testujících skutečné možnosti současného Gridu), kde se náš příspěvek pohybuje v řádu jednotek procent celkového výkonu (největší v rámci střední a východní Evropy). 3) Školení a šíření informací. Uspořádali jsme dva semináře -- úvodní a školení pro uživatele (první v říjnu, druhé v prosinci). 4) Podpora nových aplikací. Spolupracujeme primárně se skupinou Národního centra pro výzkum biomolekul (PřF MU), pro něž připravujeme portaci nejdůležitějších aplikací. Součástí je i vývoj uživatelské podpory, byl navržen a plně vybudován portál (http://egee.cesnet.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info