Informace o projektu
CEITEC - středoevropský technologický institut (CEITEC)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrální řídící struktura projektu CEITEC
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Veterinární univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Předkládaný projekt CEITEC - středoevropský technologický institut je unikátním počinem, usilujícím o podporu rozvoje Jihomoravského regionu investicí do výzkumné a vývojové infrastruktury. Jedinečnost projektu spočívá zejména v zapojení nejlepších vědeckých týmů se signifikantními výsledky v různých oborech věd o živé a neživé přírodě a působících na různých vysokých školách a výzkumných institucích soustředěných v rámci města Brna. Projekt se díky celkovému rozpočtu způsobilých výdajů ve výši 5,296 mld. Kč řadí mezi velké projekty dle definice ve čl. 39 - 41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Žadatelem o dotaci je Masarykova univerzita. Partnery projektu jsou: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Výzkumný profil navrhovaného centra excelence integruje do sedmi výzkumných programů vybrané perspektivní oblasti z věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

Ústředními výsledky projektu v roce 2015 jsou:

  • zvýšená podpora synergických vazeb mezi obory z oblasti živých a neživých věd ústící ve zvýšení potenciálu tvorby unikátních výsledků a jedinečných aplikací,
  • vytvoření nových pracovních pozic v Jihomoravském regionu pro vysoce kvalifikované odborníky a experty,
  • zvýšení podílu smluvního výzkumu a zahraničních finančních zdrojů na celkovém výzkumném rozpočtu centra,
  • vytvoření výzkumných skupin s vyšším podílem mladých výzkumných pracovníků do 35 let a žen,
  • poskytnutí špičkového zázemí pro vzdělávání studentů doktorských studijních oborů a mladých výzkumných pracovníků,
  • podpora spolupráce s výzkumnými subjekty a vysokými školami v České republice i zahraničí,
  • zrychlení přenosu nových poznatků do výuky a do aplikační sféry, zejm. českým průmyslovým podnikům.

Publikace

Počet publikací: 1893


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 190 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info