Informace o projektu
Struktura lidského genomu

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
IAA5004306
Období řešení
1/2003 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
nuclear architecture; chromosome structure; FISH; high-resolution cytometry;
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Po rozluštění genetického kódu je jedním z hlavních směrů výzkum lidského genomu studium jeho struktury vyššího řádu, které se stalo klíčem k pochopení nejdůležitějších buněčných procesů jako je diferenciace či transformace buňky. V tomto projektu bude systematicky zkoumána jaderná a teritoriální ropografie různých genetických elementů ve zdravých i nádorových buňkách s využitím cytometrie s vysokým rozlišením, vyvinuté v naší laboratoři. Topografie a její změny budou korelovány s lokální acetylací histonů, metylací DNA a expresí genových klastrů. Kromě toho budou studovány změny struktury chromosomových teritorií a buněčného jádra během diferenciace a kancerogeneze. Na základě získaných poznatků se budeme snažit o nalezení základních principů epigenetické regulace exprese genů. Praktickým cílem projektu bude využití získaných poznatků v diagnostice a při léčbě nádorových onemocnění.

Výsledky

Výsledkem by mělo být nalezení základních principů epigenetické regulace exprese genů. Praktickým cílem projektu bude využití získaných poznatků v diagnostice a při léčbě nádorových onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info